Begynderkursus for nye biavlere 2023

Begynderkursus i  Silkeborg Biavlerforening.

Kursus starter lørdag den 18. marts 2023 kl. 9.00 i Gødvad ved Silkeborg.

Kurset løber over 2 lørdage og 2 tirsdage. De 2 første er lørdage med teori og praktisk viden om redskaber, stadestørrelser samt hvad der er nødvendigt for at starte som biavler. De sidste 2 tirsdage bliver i skolebigården med bi-dragter på. Deltagerne er her med til at undersøge bierne i bistaderne. Efter kurset kan deltagerne sammen med andre af foreningens medlemmer være med til at passe bierne henover sæsonen og blive mere fortrolige med arbejdet.

Tilmelding senest uge 7 til Bjarne Strandby, mail: bjstby@mail.dk, tlf. 22 42 75 86. Bjarne vil også være underviser sammen med Niels Winther, mail: nr.winther@gmail.com  tlf.22 57 87 95.

Tilmeldte deltagere vil modtage nødvendige oplysninger før kursus-start.

Pris for kurset er 500 kr., som betales efter aftale med underviserne.